℘ Dung Lượng Tối Đa 100GB

100GB download sẽ được cung cấp ngay cho bạn khi Get Link Fshare thành công

ℜ 50 Lượt Tải Fshare Mỗi Ngày

Mỗi ngày tài khoản Fshare Get Link sẽ cung cấp cho bạn 50 Link, nếu quá giới hạn, tốc độ sẽ chậm.

Nhận Tài Khoản Fshare Get Link

Thời gian đăngHạn sử dụngTài khoảnMật khẩuLink dự phòng
29/11/2023 09:5409/12/2023 09:52tu9144084@gmail.comLấy ngayLấy ngay
10/11/2023 18:0920/11/2023 18:07huynhhongthienai@gmail.comLấy ngayLấy ngay
09/11/2023 12:1509/11/2023 12:14tu9144084@gmail.comLấy ngayLấy ngay
01/10/2023 12:0511/10/2023 12:03huynhhongthienai@gmail.comLấy ngayLấy ngay
20/09/2023 17:0430/09/2023 17:02tu9144084@gmail.comLấy ngayLấy ngay
06/09/2023 11:2516/09/2023 11:25huynhhongthienai@gmail.comLấy ngayLấy ngay
26/08/2023 18:5405/09/2023 18:54tu9144084@gmail.comLấy ngayLấy ngay
27/07/2023 21:3506/08/2023 21:33huynhhongthienai@gmail.comLấy ngayLấy ngay
21/06/2023 17:0501/07/2023 16:56tu9144084@gmail.comLấy ngay
14/07/2023 22:5924/07/2023 23:00tu9144084@gmail.comLấy ngayLấy ngay

Một Vài Lưu Ý Khi Sử Dụng Get Link Fshare